Problem alkoholowy w rodzinie

alkoholizm w rodzinie Należy podkreślić, że alkoholizm to problem, który polega na tym, że traci się kontrolę nad tym ile alkoholu się spożywa. Zakłada się, że około 16% nasze społeczeństwa może mieć taki problem. Życie rodzinne z osobą uzależnioną może okazać się niezwykle trudne. Alkohol spożywany w nadmiernych ilościach powoduje kolejne problemy a często społeczne patologie. Pojawia się w rodzinie przemoc fizyczna, agresja, przemoc psychiczna, problemy finansowe, problemy z prawem. Gdy nadużywa alkohol jedna osoba inne czują problem ze strachem, gniewem, lękiem starają się szukać rozwiązania problemu. Oczywiście strach i lęk ma bardzo silne oparcie w tym, że nie wiadomo jak będzie dalej funkcjonował dom rodzinny, czy nie dojdzie do rozpadu miejsca, w którym powinna budować siła psychiczna i bezpieczeństwo każdego człowieka. Mówi się o tym, że problem alkoholowy cyklicznie pojawia się w pokoleniach w każdej rodzinie. Schematy picia są bardzo często powielane z pokolenia na pokolenie.

Następuje modelowanie pijaństwa. Badania pokazują, że również kobiety, które żyły w domu, gdzie było uzależnienie od alkoholu częściej wykazują skłonność do wiązania z mężczyznami, którzy piją. Można mówić również o lękowym nastawieniu do świata zewnętrznego. W rodzinie oczywiście zaczną pojawiać się gniew i nerwy. Często zaczyna się od gniewu w stosunku do osoby uzależnione, który dalej będzie się rozwijał w kierunku do innych osób. W całej rodzinie zaczynają pojawiać się nerwy wzajemne. W pewnych przypadkach może również dojść do tego, że gniew będzie przekierowany na samego siebie. u wielu osób pojawia się pewne przygnębienie, smutek czy negatywny stosunek do własnej osoby. Przy takich problemach pojawia się również wstyd na temat tego co dzieje się w naszym domu. Obawiamy się, że inni mogliby się o tym dowiedzieć.Dorota

Psycholog. Prowadzi zajęcia relaksacyjne